Domácí modelová železnice

Modelová železnice

Modelová železnice - hl. stránka > Modelové kolejiště > Galerie HOe

Galerie HOe:

Tato galerie je jakýmsi pomyslným zmenšením velikosti modelové železnice HO. Avšak i tato velikost má své velké přednosti. Modelář se zde otočí s kolejemi o 180 stupňů na 30 cm šířky a nejmenší ovál se bez problémů vejde do větší "diplomatky". A přesto zůstáváme v měřítku 1:87! Následující fotografie byly dělány v tmavé místnosti za pomoci umělého osvětlení, takže model modulu kolejiště vypadá bohužel vyumělkovaně. Na obrázcích lze vidět modely TU47.0, U37.0 našich úzkokolejných železnic a typ BN60 pro polní dráhy s příslušnými soupravami úzkokolejných vozů.
Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice Modelová železnice
TU 36.0 TU 36.0 TU 47.0 s vlakem TU 47.0
Modelová železnice

Modelová železnice - Hl. stránka