Domácí modelová železnice

Modelová železnice

Ukázky konstrukčního uspořádání kolejišť:

Ke vzniku těchto stránek mne vedly vzdechy a povzdechy "jak na to?" některých modelářů. Následující odkazy by měly být jakýmsi řešením problémů konstrukce kolejišť zejména ve velikosti modelové železnice HO+HOe, ale i vyznavači jiných modelových velikostí železnic (TT, N, Z, Oe) zde najdou jistě řešení. V oddíle máme prozatím zejména velikost HOe z důvodů nízkých nároků na prostor a také z důvodů lehké stěhovatelnosti malých modulů kolejišť.

Modulová kolejiště:

Moduly a jejich spojení (HOe)

Domácí kolejiště:

Zkušební ovál v HOe

Fotogalerie HOeModelová železnice